Εστιατόριο

Εστιατόριο
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 GN1 2 32 5x26 5cm 10cm FUECO c373123

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10, GN1/2 (32.5x26.5cm)-10cm, FUECO..

24,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 GN1 2 32 5x26 5cm 15cm FUECO c373124

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10, GN1/2 (32.5x26.5cm)-15cm, FUECO..

25,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 GN1 2 32 5x26 5cm 4cm FUECO c373121

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10, GN1/2 (32.5x26.5cm)-4cm, FUECO..

15,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 GN1 2 32 5x26 5cm 6 5cm FUECO c373122

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10, GN1/2 (32.5x26.5cm)-6,5cm, FUECO..

19,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 GN1 3 32 5x17 6 2cm FUECO c373126

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10, GN1/3 (32.5x17.6)-2cm, FUECO..

11,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 GN1 3 32 5x17 6 6 5cm FUECO c373127

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10, GN1/3 (32.5x17.6)-6,5cm, FUECO..

14,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 GN1 4 26 5x16 2cm 20cm FUECO c373134

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10, GN1/4 (26.5x16.2cm)-20cm, FUECO..

37,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 GN1 6 17 6x16 2cm 10cm FUECO c373136

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10, GN1/6 (17.6x16.2cm)-10cm, FUECO..

10,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 GN1 6 17 6x16 2cm 15cm FUECO c373137

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10, GN1/6 (17.6x16.2cm)-15cm, FUECO..

19,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 GN1 6 17 6x16 2cm 6 5cm FUECO c373135

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10, GN1/6 (17.6x16.2cm)-6,5cm, FUECO..

9,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 GN1 9 17 6x10 8cm 10cm FUECO c373139

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10, GN1/9 (17.6x10.8cm)-10cm, FUECO..

11,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 GN1 9 17 6x10 8cm 6 5cm FUECO c373138

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10, GN1/9 (17.6x10.8cm)-6,5cm, FUECO..

7,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 με διάτρητο πάτο GN1 3 32 5x17 6 10cm FUECO c373173

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10 με διάτρητο πάτο, GN1/3 (32.5x17.6)-10cm, FUECO..

24,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 με διάτρητο πάτο GN1 3 32 5x17 6 15cm FUECO c373174

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10 με διάτρητο πάτο, GN1/3 (32.5x17.6)-15cm, FUECO..

17,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 με διάτρητο πάτο GN1 3 32 5x17 6 20cm FUECO c373175

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10 με διάτρητο πάτο, GN1/3 (32.5x17.6)-20cm, FUECO..

42,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 με διάτρητο πάτο GN1 3 32 5x17 6 6 5cm FUECO c373172

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10 με διάτρητο πάτο, GN1/3 (32.5x17.6)-6,5cm, FUECO..

14,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 με διάτρητο πάτο GN1 4 26 5x16 2cm 10cm FUECO c373179

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10 με διάτρητο πάτο, GN1/4 (26.5x16.2cm)-10cm, FUECO..

19,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 με διάτρητο πάτο GN1 4 26 5x16 2cm 15cm FUECO c373180

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10 με διάτρητο πάτο, GN1/4 (26.5x16.2cm)-15cm, FUECO..

33,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 με διάτρητο πάτο GN1 4 26 5x16 2cm 20cm FUECO c373181

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10 με διάτρητο πάτο, GN1/4 (26.5x16.2cm)-20cm, FUECO..

34,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 με διάτρητο πάτο GN1 4 26 5x16 2cm 4cm FUECO c373177

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10 με διάτρητο πάτο, GN1/4 (26.5x16.2cm)-4cm, FUECO..

10,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 με διάτρητο πάτο GN1 6 17 6x16 2cm 6 5cm FUECO c373182

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10 με διάτρητο πάτο, GN1/6 (17.6x16.2cm)-6,5cm, FUECO..

9,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 με διάτρητο πάτο GN2 1 65x53cm 15cm FUECO c411535

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 με διάτρητο πάτο GN2 1 65x53cm 15cm FUECO..

137,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 με διάτρητο πάτο GN2 3 35 4x32 5 15cm FUECO c373166

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10 με διάτρητο πάτο, GN2/3 (35.4x32.5)-15cm, FUECO..

25,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 με διάτρητο πάτο GN2 3 35 4x32 5 20cm FUECO c373167

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10 με διάτρητο πάτο, GN2/3 (35.4x32.5)-20cm, FUECO..

55,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 με διάτρητο πάτο GN2 3 35 4x32 5 2cm FUECO c373162

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10 με διάτρητο πάτο, GN2/3 (35.4x32.5)-2cm, FUECO..

16,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 με διάτρητο πάτο GN2 3 35 4x32 5 4cm FUECO c373163

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10 με διάτρητο πάτο, GN2/3 (35.4x32.5)-4cm, FUECO..

19,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 με διάτρητο πάτο GN2 3 35 4x32 5 6 5cm FUECO c373164

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10 με διάτρητο πάτο, GN2/3 (35.4x32.5)-6,5cm, FUECO..

24,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 με διάτρητο πάτο GN2 4 53x16cm 15cm FUECO c373161

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10 με διάτρητο πάτο, GN2/4 (53x16cm)-15cm, FUECO..

44,99€

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18 10 με χερούλια GN2 1 65x53cm 10cm FUECO c373140

Δοχείο γαστρονομίας ανοξείδωτο 18/10 με χερούλια, GN2/1 (65x53cm)-10cm, FUECO..

31,99€

Δοχείο γαστρονομίας πορσελάνης GN1 1 53x32 5cm 2 5cm Natural G BENEDIKT c428203

Δοχείο γαστρονομίας πορσελάνης GN1 1 53x32 5cm 2 5cm Natural G BENEDIKT ..

191,99€

Δοχείο γαστρονομίας πορσελάνης GN1 1 53x32 5cm 2 5cm λευκό G BENEDIKT c428201

Δοχείο γαστρονομίας πορσελάνης GN1 1 53x32 5cm 2 5cm λευκό G BENEDIKT ..

147,99€

Δοχείο γαστρονομίας πορσελάνης GN2 4 53x16cm 2 5cm Rain forest G BENEDIKT c428202

Δοχείο γαστρονομίας πορσελάνης GN2 4 53x16cm 2 5cm Rain forest G BENEDIKT ..

171,99€

Δοχείο γαστρονομίας πορσελάνης GN2 4 53x16cm 6 5cm λευκό G BENEDIKT c423348

Δοχείο γαστρονομίας πορσελάνης GN2 4 53x16cm 6 5cm λευκό G BENEDIKT ..

79,99€

Δοχείο Γαστρονομίας στοιβαζόμενο μελαμίνης GN1 1 32 5x53x6 5cm μαύρο c374947

Δοχείο Γαστρονομίας στοιβαζόμενο μελαμίνης GN1/1 – 32.5x53x6.5cm, μαύρο..

28,99€

Δοχείο λαδιού Ανοξείδωτο 20cm c315160

Δοχείο λαδιού Ανοξείδωτο 20cm c315160Ειδικό δοχείο λαδιού για σαλάτες...

34,99€

Δοχείο με καπάκι 1lt c41725 -40%

Δοχείο με καπάκι 1lt c41725

Δοχείο με καπάκι 1lt c41725Γυάλινο δοχείο αμερικάνικης προέλευσης, ιδανικό να αποθηκεύσετε γλυκά και..

14,98€ 8,99€

Δοχείο με καπάκι 2.2lt c41724 -40%

Δοχείο με καπάκι 2.2lt c41724

Δοχείο με καπάκι 2.2lt c41724Γυάλινο δοχείο αμερικάνικης προέλευσης, ιδανικό να αποθηκεύσετε γλυκά κ..

31,65€ 18,99€

Δοχείο με καπάκι 2.2lt c41726 -40%

Δοχείο με καπάκι 2.2lt c41726

Δοχείο με καπάκι 2.2lt c41726Γυάλινο δοχείο αμερικάνικης προέλευσης, ιδανικό να αποθηκεύσετε γλυκά κ..

18,32€ 10,99€

Δοχείο με καπάκι Cookie 1.9lt c41727 -40%

Δοχείο με καπάκι Cookie 1.9lt c41727

Δοχείο με καπάκι Cookie 1.9lt c41727Γυάλινο δοχείο αμερικάνικης προέλευσης, ιδανικό να αποθηκεύσετε ..

36,65€ 21,99€

Δοχείο με καπάκι Cookie 3.8lt c41728 -40%

Δοχείο με καπάκι Cookie 3.8lt c41728

Δοχείο με καπάκι Cookie 3.8lt c41728Γυάλινο δοχείο αμερικάνικης προέλευσης, ιδανικό να αποθηκεύσετε ..

29,98€ 17,99€

Δοχείο με μεγάλες τρύπες inox 7cm 13cm 35cl c41374 -40%

Δοχείο με μεγάλες τρύπες inox 7cm 13cm 35cl c41374

Δοχείο με μεγάλες τρύπες inox 7cm 13cm 35cl c41374Διαθέτει καπάκι με μεγάλες τρύπες. ..

24,98€ 14,99€

Δοχείο με σίτα inox 7cm 13cm 35cl c41372 -40%

Δοχείο με σίτα inox 7cm 13cm 35cl c41372

Δοχείο με σίτα inox 7cm 13cm 35cl c41372Διαθέτει καπάκι με σίτα ...

36,65€ 21,99€

Δοχείο με τρύπες 1.5mm inox 7cm 13cm 35cl c41373 -40%

Δοχείο με τρύπες 1.5mm inox 7cm 13cm 35cl c41373

Δοχείο με τρύπες 1.5mm inox 7cm 13cm 35cl c41373Διαθέτει καπάκι με τρύπες 1,3mm ..

24,98€ 14,99€

Δοχείο πλαστικό με 1 αντλία για ketchup 14cm c259368

Δοχείο πλαστικό  με 1 αντλία για ketchup 14cm c259368Διανεμητής πλαστικός με αντλία για ketchup..

27,99€

Δοχείο πλαστικό με 1 αντλία για μουστάρδα 14cm c259367

Δοχείο πλαστικό  με 1 αντλία για μουστάρδα 14cm c259367Διανεμητής πλαστικός με αντλία για μουστ..

27,99€

Δοχείο πορσελάνης 2.3lt 18.5cm 17cm c38147 -40%

Δοχείο πορσελάνης 2.3lt 18.5cm 17cm c38147

Δοχείο πορσελάνης 2.3lt 18.5cm 17cm c38147Δοχείο πορσελάνης με ανοξείδωτο καπάκι για να σερβίρετε εύ..

73,32€ 43,99€

Δοχείο πορσελάνης 80cl 13cm 13cm c38149 -40%

Δοχείο πορσελάνης 80cl 13cm 13cm c38149

Δοχείο πορσελάνης 80cl 13cm 13cm c38149Δοχείο πορσελάνης με ανοξείδωτο καπάκι για να σερβίρετε εύκολ..

36,65€ 21,99€

Δοχείο σάλτσας λευκό 1lt 12cm 21.5cm c37993 -40%

Δοχείο σάλτσας λευκό 1lt 12cm 21.5cm c37993

Δοχείο σάλτσας λευκό 1lt 12cm 21.5cm c37993Πρωτότυπος σχεδιασμός για σερβίρισμα σάλτσας. Ιδανική επι..

83,32€ 49,99€

Το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο. Εισάγετε το email σας παρακάτω και θα σας ειδοποιήσουμε όταν το προϊόν είναι διαθέσιμο.