Παρουσίαση - buffet

Παρουσίαση - buffet
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Δοχείο Τροφίμων PC χωρίς καπάκι GN1 4 162 x 265mm ύψος 200mm c417779

Δοχείο Τροφίμων PC χωρίς καπάκι GN1 4 162 x 265mm ύψος 200mm..

9,99€

Δοχείο Τροφίμων PC χωρίς καπάκι GN1 4 162 x 265mm ύψος 65mm c417780

Δοχείο Τροφίμων PC χωρίς καπάκι GN1 4 162 x 265mm ύψος 65mm ..

5,99€

Δοχείο Τροφίμων PC χωρίς καπάκι GN1 6 162 x 176mm ύψος 100mm c417761

Δοχείο Τροφίμων PC χωρίς καπάκι GN1 6 162 x 176mm ύψος 100mm ..

4,99€

Δοχείο Τροφίμων PC χωρίς καπάκι GN1 6 162 x 176mm ύψος 150mm c417762

Δοχείο Τροφίμων PC χωρίς καπάκι GN1 6 162 x 176mm ύψος 150mm..

5,99€

Δοχείο Τροφίμων PC χωρίς καπάκι GN1 6 162 x 176mm ύψος 200mm c417781

Δοχείο Τροφίμων PC χωρίς καπάκι GN1 6 162 x 176mm ύψος 200mm ..

6,99€

Δοχείο Τροφίμων PC χωρίς καπάκι GN1 6 162 x 176mm ύψος 65mm c417782

Δοχείο Τροφίμων PC χωρίς καπάκι GN1 6 162 x 176mm ύψος 65mm..

3,99€

Δοχείο Τροφίμων PC χωρίς καπάκι GN1 9 108 x 176mm ύψος 100mm c417783

Δοχείο Τροφίμων PC χωρίς καπάκι GN1 9 108 x 176mm ύψος 100mm..

3,99€

Δοχείο Τροφίμων PC χωρίς καπάκι GN1 9 108 x 176mm ύψος 150mm c417796

Δοχείο Τροφίμων PC χωρίς καπάκι GN1 9 108 x 176mm ύψος 150mm..

4,99€

Δοχείο Τροφίμων PC χωρίς καπάκι GN1 9 108 x 176mm ύψος 65mm c417784

Δοχείο Τροφίμων PC χωρίς καπάκι GN1 9 108 x 176mm ύψος 65mm..

3,99€

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 1 325 x 530mm ύψος 100mm c417740

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 1 325 x 530mm ύψος 100mm ..

10,99€

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 1 325 x 530mm ύψος 150mm c417741

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 1 325 x 530mm ύψος 150mm ..

12,99€

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 1 325 x 530mm ύψος 200mm c417742

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 1 325 x 530mm ύψος 200mm ..

14,99€

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 1 325 x 530mm ύψος 65mm c417739

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 1 325 x 530mm ύψος 65mm ..

8,99€

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 2 265 x 325mm ύψος 100mm c417744

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 2 265 x 325mm ύψος 100mm ..

5,99€

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 2 265 x 325mm ύψος 150mm c417745

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 2 265 x 325mm ύψος 150mm ..

6,99€

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 2 265 x 325mm ύψος 200mm c417746

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 2 265 x 325mm ύψος 200mm ..

8,99€

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 2 265 x 325mm ύψος 65mm c417743

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 2 265 x 325mm ύψος 65mm ..

4,99€

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 3 176 x 325mm ύψος 100mm c417748

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 3 176 x 325mm ύψος 100mm ..

4,99€

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 3 176 x 325mm ύψος 150mm c417749

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 3 176 x 325mm ύψος 150mm..

4,99€

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 3 176 x 325mm ύψος 200mm c417750

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 3 176 x 325mm ύψος 200mm ..

5,99€

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 3 176 x 325mm ύψος 65mm c417747

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 3 176 x 325mm ύψος 65mm ..

3,99€

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 4 162 x 265mm ύψος 100mm c417752

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 4 162 x 265mm ύψος 100mm..

3,99€

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 4 162 x 265mm ύψος 150mm c417753

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 4 162 x 265mm ύψος 150mm..

3,99€

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 4 162 x 265mm ύψος 200mm c417754

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 4 162 x 265mm ύψος 200mm ..

4,99€

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 4 162 x 265mm ύψος 65mm c417751

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 4 162 x 265mm ύψος 65mm ..

2,99€

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 6 162 x 176mm ύψος 100mm c417756

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 6 162 x 176mm ύψος 100mm ..

2,99€

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 6 162 x 176mm ύψος 150mm c417757

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 6 162 x 176mm ύψος 150mm..

2,99€

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 6 162 x 176mm ύψος 200mm c417758

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 6 162 x 176mm ύψος 200mm ..

3,99€

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 6 162 x 176mm ύψος 65mm c417755

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 6 162 x 176mm ύψος 65mm ..

1,99€

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 9 108 x 176mm ύψος 100mm c417760

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 9 108 x 176mm ύψος 100mm..

1,99€

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 9 108 x 176mm ύψος 150mm c417764

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 9 108 x 176mm ύψος 150mm ..

2,99€

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 9 108 x 176mm ύψος 65mm c417759

Δοχείο Τροφίμων PP Διάφανο χωρίς καπάκι GN1 9 108 x 176mm ύψος 65mm..

1,99€

Δοχείο Τροφίμων PP χωρίς καπάκι GN1 1 325 x 530mm ύψος 100mm KAPP c375747

Δοχείο Τροφίμων PP, χωρίς καπάκι, GN1/1 (325 x 530mm) - ύψος 100mm, KAPP..

9,99€

Δοχείο Τροφίμων PP χωρίς καπάκι GN1 1 325 x 530mm ύψος 150mm KAPP c375755

Δοχείο Τροφίμων PP, χωρίς καπάκι, GN1/1 (325 x 530mm) - ύψος 150mm, KAPP..

11,99€

Δοχείο Τροφίμων PP χωρίς καπάκι GN1 1 325 x 530mm ύψος 65mm KAPP c375745

Δοχείο Τροφίμων PP, χωρίς καπάκι, GN1/1 (325 x 530mm) - ύψος 65mm, KAPP..

8,99€

Δοχείο Τροφίμων PP χωρίς καπάκι GN1 2 265 x 325mm ύψος 100mm KAPP c375945

Δοχείο Τροφίμων PP, χωρίς καπάκι, GN1/2 (265 x 325mm) - ύψος 100mm, KAPP..

6,99€

Δοχείο Τροφίμων PP χωρίς καπάκι GN1 2 265 x 325mm ύψος 150mm KAPP c375946

Δοχείο Τροφίμων PP, χωρίς καπάκι, GN1/2 (265 x 325mm) - ύψος 150mm, KAPP..

7,99€

Δοχείο Τροφίμων PP χωρίς καπάκι GN1 2 265 x 325mm ύψος 200mm KAPP c375756

Δοχείο Τροφίμων PP, χωρίς καπάκι, GN1/2 (265 x 325mm) - ύψος 200mm, KAPP..

9,99€

Δοχείο Τροφίμων PP χωρίς καπάκι GN1 2 265 x 325mm ύψος 65mm KAPP c375746

Δοχείο Τροφίμων PP, χωρίς καπάκι, GN1/2 (265 x 325mm) - ύψος 65mm, KAPP..

5,99€

Δοχείο Τροφίμων PP χωρίς καπάκι GN1 6 162 x 176mm ύψος 65mm KAPP c375924

Δοχείο Τροφίμων PP, χωρίς καπάκι, GN1/6 (162 x 176mm) - ύψος 65mm, KAPP..

3,99€

Δοχείο Τροφίμων Μαύρο PP χωρίς καπάκι GN1 1 325 x 530mm ύψος 100mm 6 12Lt c373648

Δοχείο Τροφίμων Μαύρο PP, χωρίς καπάκι, GN1/1 (325 x 530mm) - ύψος 100mm (6,12Lt)..

13,99€

Δοχείο Τροφίμων Μαύρο PP χωρίς καπάκι GN1 1 325 x 530mm ύψος 150mm 7 44Lt c373649

Δοχείο Τροφίμων Μαύρο PP, χωρίς καπάκι, GN1/1 (325 x 530mm) - ύψος 150mm (7,44Lt)..

14,99€

Δοχείο Τροφίμων Μαύρο PP χωρίς καπάκι GN1 1 325 x 530mm ύψος 200mm 8 74Lt c373650

Δοχείο Τροφίμων Μαύρο PP, χωρίς καπάκι, GN1/1 (325 x 530mm) - ύψος 200mm (8,74Lt)..

17,99€

Δοχείο Τροφίμων Μαύρο PP χωρίς καπάκι GN1 2 265 x 325mm ύψος 150mm 4 27Lt c373652

Δοχείο Τροφίμων Μαύρο PP, χωρίς καπάκι, GN1/2 (265 x 325mm) - ύψος 150mm (4,27Lt)..

7,99€

Δοχείο Τροφίμων Μαύρο PP χωρίς καπάκι GN1 3 176 x 325mm ύψος 100mm 2 54Lt c373654

Δοχείο Τροφίμων Μαύρο PP, χωρίς καπάκι, GN1/3 (176 x 325mm) - ύψος 100mm (2,54Lt)..

4,99€

Δοχείο Τροφίμων Μαύρο PP χωρίς καπάκι GN1 3 176 x 325mm ύψος 150mm 3 23Lt c373655

Δοχείο Τροφίμων Μαύρο PP, χωρίς καπάκι, GN1/3 (176 x 325mm) - ύψος 150mm (3,23Lt)..

4,99€

Δοχείο Τροφίμων Μαύρο PP χωρίς καπάκι GN1 4 162 x 265mm ύψος 100mm 1 98Lt c373656

Δοχείο Τροφίμων Μαύρο PP, χωρίς καπάκι, GN1/4 (162 x 265mm) - ύψος 100mm (1,98Lt)..

3,99€

Δοχείο Τροφίμων Μαύρο PP χωρίς καπάκι GN1 4 162 x 265mm ύψος 150mm 2 52Lt c373657

Δοχείο Τροφίμων Μαύρο PP, χωρίς καπάκι, GN1/4 (162 x 265mm) - ύψος 150mm (2,52Lt)..

3,99€

Το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο. Εισάγετε το email σας παρακάτω και θα σας ειδοποιήσουμε όταν το προϊόν είναι διαθέσιμο.